Geert Jacobs

Geert Jacobs is geboren in 1959, behaalde in 1979 zijn Atheneum A diploma
en rondde in 1992 zijn studie bij het NIVRA af met het registeraccountantdiploma.
Vanaf 1979 (nu dus al meer dan 40 jaar) is hij werkzaam in de accountancy en wel bij Ernst en Young Accountants (tot 1993) en de A&A Groep (tot 2004).
In beide organisaties is uitgebreide kennis en ervaring opgedaan op het gebied van accountancy en bedrijfsadvisering.
Veelal betrof het hierbij ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en non-profit organisaties.
Bij de A&A Groep heeft hij tevens vele jaren de rol van intern accountant vervuld.

In 2019 heeft hij het lidmaatschap van het NBA opgezegd.