Vanaf 1 oktober 2003 oefent Geert Jacobs, vanuit zijn kantoor aan huis,
een onderneming uit die zich bezighoudt met bedrijfsondersteuning en administratieve dienstverlening.
Hierbij denk je primair aan het verzorgen van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen,
fiscaal werk (alle belastingaangiften) en advies daarbij.
Nadrukkelijk is er ook de mogelijkheid om voor andere zaken een beroep te doen op Geert Jacobs.
Bijvoorbeeld bij bedrijfsovernames (aankoop of verkoop) en andere belangrijke beleidsbeslissingen.
Of wanneer er behoefte is aan een nieuwe kijk op de zaak: een second opinion.
Alles binnen de missie.

Missie
Het op persoonlijke en professionele wijze uit handen nemen van "zorgen" van
ondernemers, bestuurders of organisaties, op het terrein van administratie,
accountancy, bedrijfsvoering en fiscaliteit. Alles in de ruimste zin.

Geert Jacobs was tot juli 2019 lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
en is nog steeds aangesloten bij Extendum, de brancheorganisatie voor kantoren in het MKB.