De onderneming kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Ze wordt gevoerd in de vorm van een eenmanszaak, zonder personeel.
Hier geldt: "Who you see is who you'll get". Daarmee wordt bereikt dat er een heuse één op één relatie ontstaat tussen cliënt en accountant.
Een relatie die in nagenoeg alle gevallen uitgroeit tot een vertrouwensrelatie.
De veelgehoorde kritiek op grotere accountantskantoren "ik weet niet meer bij wie ik moet zijn" is hier geheel niet aan de orde!


Kwaliteitswaarborgen
Geert Jacobs was tot juli 2019 ingeschreven in het accountantsregister en viel als zodanig onder de regelgeving van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl) te Amsterdam.
De steeds toenemende regeldruk die vanuit de beroepsorganisatie op haar leden wordt gelegd en onredelijk hard drukt op een kleine organisatie, was uiteindelijke de reden voor Geert om het lidmaatschap op te zeggen.
Voor ondersteuning in zaken waar specialistische kennis geboden is, kan Geert Jacobs gebruik maken van de specialisten van Extendum (www.extendum.nl) waarbij hij is aangesloten.
Daarnaast onderhoudt Geert Jacobs contacten met gerenommeerde accountantskantoren en overige zakelijke dienstverleners (banken, notarissen, fiscalisten, advocaten en assurantieadviseurs) in de regio.

Werkgebied
Het kantoor is gelegen in Baarlo (Noord Limburg). Het werkgebied omvat de provincies Limburg en Noord-Brabant. Opdrachten daarbuiten zijn echter niet a priori uitgesloten.